W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w III edycji ogólnopolskiej kampanii „BohaterON - włącz historię”. Uczniowie wraz z nauczycielami wysłali kartki, listy i laurki ze wzruszającymi życzeniami do Powstańców Warszawskich.

Koordynatorki akcji: Aleksandra Kuriata, Sylwia Hajnc