Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu od 26 kwietnia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przejdą na nauczanie hybrydowe.

Przedstawiam Państwu organizację pracy w SP 5 od dnia 26.04.2021 r.
W pierwszym tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku 26-30.04.2021 r. w trybie stacjonarnym pracują klasy: 1a, 1b i 2a.
Natomiast klasy: 2b, 3a i 3b pracują zdalnie.
Podział wynika z wytycznych Ministra zdrowia. W kolejnym tygodniu 4-7.05.2021 r. nastąpi zmiana i klasy 1a, 1b i 2a będą pracowały zdalnie,
a klasy 2b, 3a i 3b stacjonarnie.

W świetlicy szkolnej w danym tygodniu mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym. Uprasza się, aby uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym przebywali jak najkrócej pod opieką nauczycieli świetlicy.

Prosimy przyprowadzać do szkoły wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych.

Stołówka szkolna tylko dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie w danym tygodniu. Prosimy o dokonanie odpowiednich wpłat na konto szkoły.

 

                                                                                              Dyrekcja szkoły

Szanowni Rodzice!
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

SZANOWNI RODZICE

Wypłaty stypendiów szkolnych odbywać się będą od  15.04.21 od godziny 9:00 do 14:00 w świetlicy szkolnej przy wejściu głównym. Bardzo proszę o przestrzeganie godzin wypłat. Przypominamy o maseczce i własnym długopisie.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z artykułem dotyczącym zmian w Stefie Płatnego Parkowania od 1.04.2021 r. Link w załączniku.

Od 1.04.2021 r. boisko szkolne będzie zamknięte, rodzice powinni udać się do biura SPP w celu odebrania bezpłatnych biletów. Szczegóły i informacje w biurze SPP.