W dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godzinie 8.00. Klasa 8a do sali 122, klasa 8b do sali 126, klasa 8c do sali 127. Uczniowie muszą mieć legitymację szkolną, długopis z czarnym wkładem (najlepiej dwa, nie używamy długopisów zmazywalnych i żelowych), a na egzamin z matematyki linijkę. W każdym dniu obowiązuje strój galowy. Uczniowie nie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej telefonów i zegarków ani żadnych urządzeń elektronicznych.