• Obraz1.jpg
  • P1160082.JPG
  • P1160101.JPG
  • P1160108.JPG
  • P1160114.JPG
  • P1160118.JPG
  • P1160130.JPG
  • P1160133.JPG
  • SP5.jpg

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu od 26 kwietnia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przejdą na nauczanie hybrydowe.

Przedstawiam Państwu organizację pracy w SP 5 od dnia 26.04.2021 r.
W pierwszym tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku 26-30.04.2021 r. w trybie stacjonarnym pracują klasy: 1a, 1b i 2a.
Natomiast klasy: 2b, 3a i 3b pracują zdalnie.
Podział wynika z wytycznych Ministra zdrowia. W kolejnym tygodniu 4-7.05.2021 r. nastąpi zmiana i klasy 1a, 1b i 2a będą pracowały zdalnie,
a klasy 2b, 3a i 3b stacjonarnie.

W świetlicy szkolnej w danym tygodniu mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym. Uprasza się, aby uczniowie uczący się w trybie stacjonarnym przebywali jak najkrócej pod opieką nauczycieli świetlicy.

Prosimy przyprowadzać do szkoły wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych.

Stołówka szkolna tylko dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie w danym tygodniu. Prosimy o dokonanie odpowiednich wpłat na konto szkoły.

 

                                                                                              Dyrekcja szkoły