W miesiącu grudniu dzieci z grupy 01 zrealizowały drugie zadanie ogólnopolskiego programu "Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury". W module tym Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę.

A. Kuriata, R. Zyber