Udział w akcjach charytatywnych: „Paczka dla zwierzaka” dla podopiecznych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie oraz „Pełna miska dla kotów” będących pod opieką „Zwierzęcego Telefonu Zaufania” – Stowarzyszenie Społeczno – Ekologiczne  zakończyła się sukcesem. Celem akcji było uwrażliwianie dzieci i uczniów na problemy i potrzeby zwierząt, mobilizacja do podjęcia działań mających na celu niesienie bezwarunkowej pomocy. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom z klas I – III za zaangażowanie w wymienionych  akcjach.  Renata Zyber, Aneta Kus – Kokowska.