Szanowni Rodzice!
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc załogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
  2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

  1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
  2. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 - 16.00,
  3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  4. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  5. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  6. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  7. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.