• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

Zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych, które pierwszy raz przyjdą do przedszkola we wrześniu, na dni adaptacyjne. 26,27 i 28 sierpnia 2019 r. w godz. 10.00 - 12.00. Prosimy, by dzieci miały ze sobą obuwie zmienne. Zapisy na dni adaptacyjne będą przyjmowane od 19 do 22.08.2019 r. w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 91 4333007.

W miesiącach wakacyjnych : lipiec i sierpień,  sekretariat otwarty w godzinach 9.00-14.00.

Opiekunowie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku podczas półkolonii organizowanych w szkole.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00-16:00
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. Dzieci obowiązkowo przynoszą obuwie zmienne i strój sportowy.
 4. Prosimy aby dzieci codziennie miały legitymację i kartę na przejazd komunikacją miejską lub bilety.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u opiekuna.
 6. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16:00,
 7. Spóźnienie opłata 10 zł za każde rozpoczęte pół godziny.
   
   

  15.07 - 19.07.2019 r.

  Poniedziałek

  15.07

  8.00 – zbiórka uczestników

  8.30 - śniadanie

  8.50 – oficjalne rozpoczęcie półkolonii, przedstawienie regulaminów, zapoznanie z zasadami BHP, przedstawienie programu

  9.00 Spotkanie z przedstawicielami Sanepidu - pogadanka

  10.30 – trening w Klubie kick boxingu High Kick Gym,

  13.00 – obiad

  14.00 – Kodowanie na dywanie

  15.00 – zajęcia na sali gimnastycznej, wyścigi rzędów

  Zapoznanie
  z regulaminem półkolonii. Przed wyjściem na poza teren szkoły przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po jezdni.

   

  Wtorek

  16.07

  8.00 – zbiórka uczestników

  8.30 - śniadanie

  9.40 – wyjście do Urzędu Wojewódzkiego, Podziemia 

  13.30 – obiad

  14-00 – zajęcia biblioteczne, Biblioteka ProMedia

  15.00– 16.00 – zabawy w kącikach zainteresowań

  Przed wyjściem poza teren szkoły przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po jezdni. Zapoznanie z regulaminem placu zabaw. Przypomnienie zasad zachowania
  w urzędzie

  Środa

  17.07

  8.00 – zbiórka uczestników

  8.30 - śniadanie

  9.00 – wyjście do Kręgielni

  13.30 – obiad

  14.00 – Kodowanie na dywanie

  15.00– 16.00  – zajęcia na boisku szkolnym

  Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren szkoły. Przypomnienie zasad zachowania się
  w miejscach publicznych.

  Czwartek

  18.07

  8.00 – zbiórka uczestników

  8.30 – śniadanie

  9.00 – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

  10.00 – wyjście do klockarni

  13.30 – obiad

  14.00 – zajęcia na sali gimnastycznej,  

  15.00–16.00 – kodowanie na dywanie

  Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren szkoły.

  Przypomnienie regulaminu sali gimnastycznej

  Piątek

  19.07

  8.00 – zbiórka uczestników

  8.30 - śniadanie

  9.00 - wyjazd do Mini ZOO, Przęsocin Ranczo Podkowa

  13.30 – obiad

  14.00– 15.00  – majsterkowanie

  15.00 – 16.00 podsumowanie 4 tygodnia półkolonii, gry i zabawy integracyjne

  Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren szkoły. Przypomnienie regulaminu boiska szkolnego.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”

Opiekunowie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku podczas półkolonii organizowanych w szkole.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00-16:00
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. Dzieci obowiązkowo przynoszą obuwie zmienne i strój sportowy.
 4. Prosimy aby dzieci codziennie miały legitymację i kartę na przejazd komunikacją miejską lub bilety.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u opiekuna.
 6. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16:00,
 7. Spóźnienie opłata 10 zł za każde rozpoczęte pół godziny.

 Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 1. spokojnego i aktywnego wypoczynku
 2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii
 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
 4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie

 Uczestnicy mają obowiązek:

 1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
 2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 3. brać udział w realizacji programu półkolonii
 4. zachować higienę osobistą, czystość i schludny wygląd
 5. szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne
 6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków i wyjść
 7. przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczywania
 8. posiadać kurtkę przeciwdeszczową i nakrycie głowy oraz krem z filtrem

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

 

Oświadczenie rodziców i uczestników o zapoznaniu się z regulaminem:

Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z programem półkolonii i akceptuję udział

dziecka  ……………………………………………………………………….……………….
                                               (imię i nazwisko dziecka)

 

w proponowanych zajęciach.

………………………..………………………….…………………………

(miejscowość, data i podpis rodziców/ opiekunów)

 

……………………………………………………………………………..

 (miejscowość, data i podpis uczestnika )