• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach Projektu „Akademia Kompetencji – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach Projektu „Akademia Kompetencji – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół” we wrześniu 2019 r.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 5, im. Henryka Sienkiewicza, ul. bł. Królowej Jadwigi 29 w Szczecinie

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Grupa

Sala

Nauczyciel

Grupa

Sala

Nauczyciel

Grupa

Sala

Nauczyciel

Grupa

Sala

Nauczyciel

7.05-7.50

B7-I

228

ACh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

G6-I*

222

BS

M6-II

203

WK

14.45-15.20

M5-II

B5-I

M7-II

227

228

203

ED

KL

WK

 

 

 

 

 

 

M6-II

B6-II

G5-I*

227

228

222

ED

KL

BS

15.40-16.25

M6-I

M7-I

G7-I*

227

203

222

ED

WK

BS

B5-II

228

KL

Ch7-I

B6-I

219

228

DB

Ach

M5-I

F7-I

227

219

ED

MM

 

*Zajęcia odwołane w dniach 16-20.09.2019 r. z powodu nieobecności nauczyciela.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

 

17 września 2019 r.     

    godzina 17.00

4a     sala 317   J.Piech

4b    sala  218   M.Rypińska-Urbanowicz              

5a     sala 215   M.Bal     

5b     sala 312   S.Pawłowski

5c     sala 214   Z.Słoboda    

6a     sala 227   E. Dzięgelewska

6b     sala 127   M. Kosakiewicz

6c     sala 129   J.Szyszko-Trojanowska

6d     sala 222   B. Siebert-Żur - zebranie odwołane

6e     sala 126   A.Grzybek

7a     sala 203   W. Kurdzielewicz - zebranie odwołane

7b     sala 318   K.Rataj

7c     sala 219   D.Bocheńska

8a     sala 122   M.Zielak       

8b     sala 228   A.Chałupczak-Olczyk

               

Opiekunowie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku podczas półkolonii organizowanych w szkole.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00-16:00
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. Dzieci obowiązkowo przynoszą obuwie zmienne i strój sportowy.
 4. Prosimy aby dzieci codziennie miały legitymację i kartę na przejazd komunikacją miejską lub bilety.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u opiekuna.
 6. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16:00,
 7. Spóźnienie opłata 10 zł za każde rozpoczęte pół godziny.

 Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 1. spokojnego i aktywnego wypoczynku
 2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii
 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
 4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie

 Uczestnicy mają obowiązek:

 1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
 2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 3. brać udział w realizacji programu półkolonii
 4. zachować higienę osobistą, czystość i schludny wygląd
 5. szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne
 6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków i wyjść
 7. przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczywania
 8. posiadać kurtkę przeciwdeszczową i nakrycie głowy oraz krem z filtrem

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

 

Oświadczenie rodziców i uczestników o zapoznaniu się z regulaminem:

Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z programem półkolonii i akceptuję udział

dziecka  ……………………………………………………………………….……………….
                                               (imię i nazwisko dziecka)

 

w proponowanych zajęciach.

………………………..………………………….…………………………

(miejscowość, data i podpis rodziców/ opiekunów)

 

……………………………………………………………………………..

 (miejscowość, data i podpis uczestnika )