Godziny otwarcia sekretariatu codziennie: 7.30-15.30

Załatwianie spraw bieżących: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele:

7.30-11.00 oraz 14.30-15.30

Tel. : 91 433 30 07

fax :  91 488 19 35

e-mail: