Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 

„Portret Świętego Mikołaja” 

Miejsce konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 5 

 

Organizatorzy: 

Lilla Fronczyk,  Elżbieta Kopytko, Agnieszka Wołejsza, 

 

Temat konkursu: 

Portret Świętego Mikołaja” 

 

Cele konkursu: 

 • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci oraz aktywności twórczej, 
 • poszukiwanie i prezentowanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, 
 • stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 
 • kultywowanie tradycji świątecznych. 

 

Uczestnicy konkursu: 

 • Uczniowie klas 1-3.  

 

Warunki uczestnictwa: 

 • Przedmiotem konkursu są prace plastyczne prezentujące  postać Świętego Mikołaja. 
 • Technika wykonania prac - techniki plastyczne płaskie: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane. 
 • Format prac: A4  
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.    
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa)  
 • Miejsce składania prac: sale – 126, 127, 129. 
 • Ostateczny termin składania prac upływa dnia 30.11.2022r. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 6.12.2022 r. 

 

Ocena prac konkursowych: 

 • Do oceny prac konkursowych organizator powoła 3 - osobową Komisję.  
 • Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac:  

- zgodność pracy z tematem, 

- pomysłowość w przedstawieniu tematu, 

- wkład pracy, 

- estetyka wykonania, 

- walory artystyczne. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia. 

 

                                                                                                            Organizatorzy