• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

Z godnie z Ustawą z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim, język polski jest językiem urzędowym w szkołach i placówkach oświatowych, wobec powyższego wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji powinny być składane w tym języku albo wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r. nabór rozpoczyna się w dniu 01 marca 2021, natomiast rodzice składają deklaracje od dnia 22 lutego 2021r. do rozpoczęcia naboru, czyli 1.03.2021 r.

Deklarację można wysłać na adres: lub pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Lista zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w Oddziale Przedszkolnym przy SP5 im. Henryka Sienkiewicza
od 28.06-23.07.2021 r.

 1. Andrzejewski Jakub
 2. Bartosiński Marcel
 3. Bąk Alex
 4. Bielska Nikola
 5. Bujalska Michalina
 6. Chub Valeriia
 7. Dąbrowski Oliwier
 8. Gola Marcel
 9. Grabowska Aleksandra
 10. Jackun Marcel
 11. Jaźwińska Julia
 12. Jóźwikowska Zuzanna
 13. Kowalski Kacper
 14. Kwiatkowski Maksymilian
 15. Malinowski Grzegorz
 16. Matwińska Zofia
 17. Mikołajczyk Bartosz
 18. Mirzwiński Filip
 19. Musatenko Matvii
 20. Nam Vu Xuan
 21. Naus Natalia
 22. Paszkowski Patryk
 23. Pham Minh Thu
 24. Polowy Piotr
 25. Rataj Wojciech
 26. Roshavets Erik
 27. Shapovalov Yehor
 28. Stępniowska Julia
 29. Tanasiewicz Laura
 30. Tarnawska Zuzanna
 31. Tomczyk Szymon
 32. Tomczyk Tomasz
 33. Wasiak Martyna

ZARZĄDZENIE NR 35/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz.4), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek