• Obraz1.jpg
  • P1160082.JPG
  • P1160101.JPG
  • P1160108.JPG
  • P1160114.JPG
  • P1160118.JPG
  • P1160130.JPG
  • P1160133.JPG
  • SP5.jpg

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły, do  tradycyjnego nauczania.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić koleżanki na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi, że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne, a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

Stypendia szkolne będą wypłacane w dniu 15.01.2021 tj. piątek, w godz. 9.00-14.00. Wejście główne do szkoły naprzeciwko sekretariatu. 

Dotyczy: dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021

 Szanowni Rodzice,

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą wyłącznie w placówkach macierzystych.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.