• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

                                                                                               OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie, w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanymi na niniejszym profilu (fanpage’u), jest Szkoła Podstawowa nr 5 ] w Szczecinie, ul.  Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 2. Z administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: [adres e-mail placówki].
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora, można się skontaktować e-mailowo: oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
  a. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
  b. zdjęć profilowych;
  c. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  d. treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa w pkt 6.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.
 6. Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage’a Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy).
 1. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 2. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.
 3. Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).
 4. Przysługującymi Państwu prawami są:
  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
  b. prawo do sprostowania danych osobowych;
  c. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
  d. prawo do przenoszenia Państwa danych;
  e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

W związku  ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty informuję o nowych terminach:

 • 16 czerwca 2020 - język polski
 • 17 czerwca 2020 - matematyka
 • 18 czerwca 2020 - język obcy nowożytny

W tym czasie klasy 1-7 mają dni wolne od zdalnego nauczania.
Szczegóły i procedury związane z samą organizacją egzaminu podamy w terminie późniejszym.

Dyrektor Szkoły
Stanisława Kasela

W związku z planowaną organizacją  od dnia 25 maja 2020 r. konsultacji przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 dla uczniów klas ósmych, proszę zainteresowanych rodziców o  uzupełnienie i przesłanie do 21 maja 2020 r. do godziny 12.00 na adres szkoły  zgłoszenia  do udziału ucznia w zajęciach. Rodzice zakwalifikowanych uczniów zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2020 r. do godz.15.00. Obowiązkiem ucznia jest dostarczenie oryginału zgłoszenia i oświadczenia w pierwszym dniu zajęć w szkole. Dokumenty należy włożyć do koperty lub koszulki i wrzucić do pudełka wskazanego przez pracownika szkoły.

W związku z planowaną organizacją  od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 dla rodziców pracujących, proszę zainteresowanych rodziców o  uzupełnienie i przesłanie do 21 maja 2020 r. do godziny 12.00 na adres szkoły  zgłoszenia  do udziału ucznia w zajęciach. Rodzice zakwalifikowanych uczniów zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2020 r. do godz.15.00. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie oryginału zgłoszenia i oświadczenia, a także dowód wpłaty za obiady  w pierwszym dniu pobytu ucznia w szkole. Dokumenty należy włożyć do koperty lub koszulki i wrzucić do pudełka wskazanego przez pracownika szkoły.

Dyrektor SP5

Stanisława Kasela