• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z poważaniem

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

Załączniki:

 1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października br. - komunikat MEN
 2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)

W związku z sytuacją epidemiologiczną od dzisiaj 26.20.2020 r. w klasach 4-8 obowiązuje nauczanie zdalne. Lekcje odbywają się na platformie Teams, według planu lekcji i trwają 30 min., uczniowie między lekcjami mają 25 minut przerwy. 

Od poniedziałku klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Klasy pracują według dotychczasowego planu lekcji. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Obiady dla klas zostają wstrzymane. Opłaty będą zwrócone na konto.

W dniu 23 października 2020 z powodu awarii będzie utrudniony kontakt telefoniczny. Bardzo prosimy kontaktować się droga e-mail:

Przypominamy o zapisie w Statucie Szkoły dotyczącym korzystania z telefonów komórkowych. Proszę o zapoznanie się z rozdziałem 5 i przekazać informację dzieciom.

Rozdział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

§ 136. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

 1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
 3. W czasie lekcji, przerw i zajęć na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Muszą one być wyłączone. Dopuszcza się, za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, korzystanie z telefonu w celach edukacyjnych (pozyskiwanie informacji, wykorzystywanie aplikacji edukacyjnych).
 4. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 5. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
   
   
  Dyrektor szkoły
  Stanisława Kasela