• Obraz1.jpg
  • P1160082.JPG
  • P1160101.JPG
  • P1160108.JPG
  • P1160114.JPG
  • P1160118.JPG
  • P1160130.JPG
  • P1160133.JPG
  • SP5.jpg

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Prezydenta Miasta Szczecina, 6 maja publiczne żłobki i przedszkola NIE ZOSTANĄ otwarte.
Decyzja będzie obowiązywać do czasu otrzymania jednoznacznych i szczegółowych wytycznych od służb sanitarnych.
O terminie otwarcia przedszkola będziemy informować na bieżąco.
Prosimy śledzić informacje na stronie i w mediach. 

Informujemy, że obowiązek oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola składają wyłącznie rodzice dzieci zakwalifikowanych z nowych wniosków złożonych w naborze na rok szkolny 2020/2021.

Ten obowiązek nie dotyczy dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5, a rodzice złożyli przed rekrutacją deklarację woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszej szkole, gdyż ta deklaracja jest swoistym oświadczeniem, że dziecko będzie uczęszczało w nowym roku szkolnym do naszej placówki.

"Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób: