• Obraz1.jpg
  • P1160082.JPG
  • P1160101.JPG
  • P1160108.JPG
  • P1160114.JPG
  • P1160118.JPG
  • P1160130.JPG
  • P1160133.JPG
  • SP5.jpg

Pedagog szkolny pełni dyżury na terenie szkoły w dniach:

poniedziałek godz. 10.00-14.00

wtorek 11.00-16.00

czwartek 10.00-14.00

pozostałe dni tygodnia praca zdalna na platformie Teams

środa 10.00-14.00

piątek 11.00-17.00

Szanowni Rodzice 

Stypendia szkolne będą wypłacane od 14 grudnia w godzinach 9:00-14:00 , naprzeciwko sekretariatu szkoły.

Podczas wypłacania stypendium wydawane będą jednocześnie decyzje.  

Przypominamy o konieczności posiadania dowodu, długopisu i maseczki. W przypadku niemożliwości odebrania stypendium osobiście, prosimy o przygotowanie osobie odbierającej stosownego upoważnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela informuje, że dzieci grupy "Sówki" oraz dzieci z grupy łączonej obecne w dniu 06.11.2020 r. podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 07.11.2020 r. do 16.11.2020 r.

Drodzy Nauczyciele!

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało, że konieczne jest prowadzenie procesu nauczania zaplanowanego na ten rok szkolny w zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.