• Obraz1.jpg
  • P1160082.JPG
  • P1160101.JPG
  • P1160108.JPG
  • P1160114.JPG
  • P1160118.JPG
  • P1160130.JPG
  • P1160133.JPG
  • SP5.jpg

Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.

Drodzy Rodzice!
Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

RODZICE, KTÓRZY OPŁACILI DZIEŃ 14.10.2020 ORAZ ZGŁOSILI NIEOBECNOŚ ZA TEN DZIEŃ, PROSIMY O ODLICZENIE PRZY WPŁACIE ZA MIESIĄC LISTOPAD.

 RODZICE UCZNIÓW KLAS 4-8 PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO INTENDENTA W CELU ZWRÓCENIA NADPŁATY ZA OBIADY W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA ZDALNE NAUCZANIE I NIEOBECNOŚCIĄ NA OBIADACH W DNIACH 26-30 PAŹDZIERNIKA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2  u nauczyciela uczniowie z  klasy II B podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 30.10.2020 r. do 08.11.2020 r. 

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada.

Informacje te należy przekazać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: SP5, klasa, imię i nazwisko ucznia.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego
do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się o zamieszczenie komunikatu powyższej treści na stronie internetowej szkoły, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w szkole komunikatorów uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym).

--
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Lidia Betlej
Starszy Asystent
 
================================================
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6
71-342 Szczecin
 
http://psseszczecin.pis.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 91 484 93 51
Fax 91 486 11 41

Uwaga!!!

Od poniedziałku 2.11.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się i logowanie do lekcji o  odpowiednich godzinach. Nowy plan udostępniony na Librusie i platformie Teams.