• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

Informacja na temat rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w SP5, w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki  

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN mają pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Dzieci przyjmowanie są zawsze od nowego tygodnia na wniosek rodzica złożony do czwartku do godziny 12.00 w tygodniu poprzedzającym przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 3. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

W związku z planowanym otwarciem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 dla rodziców pracujących, proszę zainteresowanych rodziców o  uzupełnienie i przesłanie do 13 maja 2020 r. do godziny 12.00 na adres szkoły  wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w zmienionych warunkach organizacyjnych oraz podania w mailu informacji o deklarowanych godzinach pobytu dziecka. Na tej podstawie będą tworzone grupy. Przesłane drogą elektroniczną wnioski rozpatrzone zostaną przez komisję. Rodzice zakwalifikowanych dzieci zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 15 maja 2020 r. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie orginału oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Prezydenta Miasta Szczecina, 6 maja publiczne żłobki i przedszkola NIE ZOSTANĄ otwarte.
Decyzja będzie obowiązywać do czasu otrzymania jednoznacznych i szczegółowych wytycznych od służb sanitarnych.
O terminie otwarcia przedszkola będziemy informować na bieżąco.
Prosimy śledzić informacje na stronie i w mediach. 

Informujemy, że obowiązek oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola składają wyłącznie rodzice dzieci zakwalifikowanych z nowych wniosków złożonych w naborze na rok szkolny 2020/2021.

Ten obowiązek nie dotyczy dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5, a rodzice złożyli przed rekrutacją deklarację woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszej szkole, gdyż ta deklaracja jest swoistym oświadczeniem, że dziecko będzie uczęszczało w nowym roku szkolnym do naszej placówki.