• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

w związku z tym, że miasto Szczecin od soboty przechodzi do tzw. strefy żółtej, wprowadzam zgodnie z wytycznymi MEN, MA i GIS dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole w celu ochrony dzieci z chorobami przewlekłymi:

 • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatniach, toaletach,
 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni w toaletach – obowiązek osłony ust i nosa,
 • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stanisława Kasela – dyrektor szkoły

UWAGA!!!

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 6.10.2020 r. o godz. 18.00 na platformie Teams.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma instrukcjami pomagającymi w rozpoczęciu pracy z dziennikiem Librus

1. Instrukcja logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA

2. Pierwsze kroki z aplikacją mobilną

W związku z pojawiającymi się przypadkami występowania wszawicy u dzieci przypominamy o konieczności systematycznej kontroli głowy u swojego dziecka.

Dopóki rodzice nie przystąpią do zmasowanego działania oraz profilaktyki – nie ma szans na ostateczne rozprawienia się z problemem.

Wszy mogą zagnieździć się w każdym rodzaju włosów. Nie ma znaczenia ich długość ani gęstość. Nie chroni przed nimi regularne mycie głowy. Bardzo łatwo przechodzą z człowieka na człowieka. I mnożą się…. Wesz żyje 7-10 dni, ale każdego dnia składa około 10 jajeczek ( tzw. gnidy ). Z jaja po kolejnych 7-10 dniach wykluwa się następna wesz. Może przeżyć bez pożywienia ( w meblach, pościeli, ręcznikach, zabawkach, nakryciach głowy, gumkach do włosów) do kilkunastu godzin.