Udział w akcjach charytatywnych: „Paczka dla zwierzaka” dla podopiecznych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie oraz „Pełna miska dla kotów” będących pod opieką „Zwierzęcego Telefonu Zaufania” – Stowarzyszenie Społeczno – Ekologiczne  zakończyła się sukcesem. Celem akcji było uwrażliwianie dzieci i uczniów na problemy i potrzeby zwierząt, mobilizacja do podjęcia działań mających na celu niesienie bezwarunkowej pomocy. Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom z klas I – III za zaangażowanie w wymienionych  akcjach.  Renata Zyber, Aneta Kus – Kokowska.

26 października po raz siódmy wybiła Godzina dla Szczecina. Jest to akcja organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES. Już tradycyjnie nasi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział w akcji. W tym roku rozwiązywali krzyżówki z mieszkańcami Szczecina, nawiązujące do ważnego wydarzenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Każda osoba, która prawidłowo rozwiązała krzyżówkę otrzymała flagę. Akcja 100 krzyżówek i flag. Koordynator Agnieszka Ruks

W dniu 26.10.2018r. grup przedszkolne miały prelekcję o kolei. Przedszkolaki dowiedziały się dużo nowych informacji o pociągach, o bezpieczeństwie przy przejeździe kolejowym , a także jak zachować się gdy zgubią się na stacji kolejowej. Bardzo dziękujemy za odwiedziny.