Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach Projektu „Akademia Kompetencji – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół” w listopadzie 2019 r.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 5, im. Henryka Sienkiewicza, ul. bł. Królowej Jadwigi 29 w Szczecinie

 

-----------------
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Szczecin
Nazwa projektu: „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”
Nr projektu:RPZP.08.03.00-IP.02-32-K049/18
Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu: RPZP.08.03.00-32-K049/18-00 z dn.25.09.2018 r.