SZANOWNI RODZICE,

od dnia 01 marca 2022 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/szczecin

Szanowni Rodzice!
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Informacja na temat rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w SP5, w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki  

  1. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN mają pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Dzieci przyjmowanie są zawsze od nowego tygodnia na wniosek rodzica złożony do czwartku do godziny 12.00 w tygodniu poprzedzającym przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  3. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że obowiązek oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola składają wyłącznie rodzice dzieci zakwalifikowanych z nowych wniosków złożonych w naborze na rok szkolny 2020/2021.

Ten obowiązek nie dotyczy dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5, a rodzice złożyli przed rekrutacją deklarację woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszej szkole, gdyż ta deklaracja jest swoistym oświadczeniem, że dziecko będzie uczęszczało w nowym roku szkolnym do naszej placówki.