ZARZĄDZENIE NR 41/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 06 marca 2023r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2023/2024.

JADŁOSPIS SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JADŁOSPIS SZKOŁA I PRZEDSZKOLE