Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do angażowania się w inicjatywy dobroczynne Szkolnego Koła Wolontariatu.
Celem Koła jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowania ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, a także rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 
Kodeks etyczny Wolontariusza_ki:
Jestem chętny_a do działania i zmotywowany_a do niesienia pomocy innym.
Jestem otwarty_a na pomysły innych, tolerancyjny_a i dyskretny_a.
Wywiązuję się z obowiązków i złożonych deklaracji.
Biorę odpowiedzialność za powierzone mi zadania.
Składam tylko takie obietnice, które jestem w stanie spełnić.
Dbam o kulturę osobistą.
Działam zespołowo.
Moje zdanie jest tak samo ważne, jak zdanie innych.
Uczestniczę w obowiązkowych spotkaniach SKW.
Przestrzegam Regulaminu SKW.
 
Współpracujemy i wspieramy:
Stowarzyszenie WIOSNA, programy społeczne Akademia Przyszłości oraz Szlachetna Paczka
Stowarzyszenie POLITES https://www.polites.org.pl/, Regionalne Centrum Wolontariatu
Fundacja Dbam O Mój Z@Sięg
Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej
UNICEF Polska, Klub Szkół UNICEF
 
Pliki do pobrania:
Zał. 1 Zgoda opiekuna prawnego na udział w SKW wraz z deklaracją członkostwa
Zał. 2 Harmonogram działań na rok szkolny 2022/2023
Zał. 3 Regulamin SKW
 
 
Nauczyciele-Koordynatorzy:
Klaudia Tylus
Aneta Kus-Kokowska