Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”

 

Drodzy Uczniowie klas 4, 5 i 6
Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”. Projekt przewidziany jest do realizacji od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2023.

Każdy uczeń klasy czwartej i piątej może złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach z biologii, geografii oraz matematyki. Uczniowie klas szóstych mogą wybierać zajęcia z biologii, geografii, matematyki, fizyki oraz chemii.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu i doświadczeń. Prowadzić je będą nauczyciele z naszej szkoły.

Udział w projekcie deklaruje się poprzez złożenie odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie szkoły (Zakres danych osobowych ucznia; Oświadczenie uczestnika projektu; Deklaracja uczestnictwa w projekcie). Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie podpisane przez uczestnika projektu oraz jego opiekunów prawnych. Spośród wszystkich deklaracji Komisja Rekrutacyjna dokona rekrutacji uczniów zgodnie z regulaminem projektu, który jest dostępny na naszej stronie wraz z wymaganymi dokumentami.

Udział w projekcie uczniów klas 4 i 5 deklarowany jest na 3 lata, natomiast uczniowie klas 6 deklarują swój udział na 2 lata.

Rekrutację rozpoczynamy 1 czerwca 2019 r. Dokumenty można składać do 21 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły. Prosimy jednak nie odkładać składania dokumentów na ostatnią chwilę, gdyż jednym z kryteriów przyjęcia do projektu, w przypadku równej liczby punktów, jest termin złożenia dokumentów.

Zapraszamy