• Przewodnicząca: p. Beata Półtorak- Borys
  • W-ce Przewodnicząca: p. Natalia Guzik
  • Skarbnik: p. Marcin Wiszniewski