Stypendia szkolne wypłacane 16.01.2023 r w godzinach od 12-15.30 w sekretariacie szkoły