Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„PIĘKNO WIOSENNEJ PRZYRODY”

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 5

Organizatorzy: Lilla Fronczyk, Elżbieta Kopytko, Agnieszka Wołejsza

Temat konkursu: „Piękno wiosennej przyrody”

Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody,
 • popularyzacja różnorodnych technik plastycznych,
 • czerpanie radości z efektów własnych działań twórczych.

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 1-3

Warunki uczestnictwa:

 • Technika wykonania prac - techniki plastyczne płaskie: malarstwo, rysunek, wyklejanie, collage, techniki mieszane.
 • Format prac: A3 lub A4
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, indywidualnie wykonaną pracę. Pracę należy na odwrocie podpisać (imię i nazwisko autora pracy, klasa).
 • Miejsce składania prac: sala 126, 127, 129.
 • Ostateczny termin składania prac upływa dna 13 marca 2023r
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2023r.

Ocena prac konkursowych:

 • Do oceny prac konkursowych organizatorzy powołają 3 - osobową komisję.
 • Komisja oceni wykonane prace biorąc pod uwagę:

- zgodność pracy z tematem i pomysłowość w  jego przedstawieniu,

- trafność doboru techniki plastycznej,

- samodzielności wykonania pracy,

- walory estetyczne pracy.

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                         Organizatorzy

                                                                                                                  Lilla Fronczyk  

                                                                                                                  Elżbieta Kopytko

                                                                                                                  Agnieszka Wołejsza