Uczniowie klasy 1b i 3a wzięli udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Warsztaty prowadzili zaproszeni Panowie policjanci. Na początku obejrzeliśmy prezentację dotyczącą bezpiecznych zachowań oraz przypomnieliśmy sobie zasady zachowania w razie niebezpieczeństw.
Druga część spotkania była typowo praktyczna. Ćwiczyliśmy RKO czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Potrafimy już nieść pomoc w potrzebie.

A. Kuriata
A. Kus-Kokowska