Odwiedziny grupy 01 z wychowawcą Renatą Zyber w świetlicy w ramach współpracy grup przedszkolnych ze świetlicą szkolną.

Dzieci poznają miejsce gdzie po wakacjach będą uczęszczały. Zadają pytania na które pani Ania Jakubiak udziela im odpowiedzi. Dzieci poznają zasady funkcjonowania w świetlicy. Był poczęstunek były upominki i zaproszenie na kolejne spotkanie integracyjne ze świetlicą.