28 marca 2019 r. Koło Teatralne Bajka zaprezentowało swoje przedstawienie pt.:"Zabawa w śpiącą królewnę".

Przedstawienie oglądały przedszkolaki uczęszczające do przedszkola przy SP5, przedszkolaki z przedszkola nr 80, dzieci z grup zerowych i nauczyciele. Swoją obecnością zaszczyciły nas także: pani dyrektor i panie wicedyrektorki. Wszyscy z dużym zaciekawieniem oglądali występ i reagowali bardzo entuzjastycznie na to, co działo się na scenie. Na zakończenie mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Opiekun koła teatralnego: Lilla Fronczyk