W czerwcu w grupach 01,02 i 03 zakończono realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Uczestnicząc w odbywających się cyklicznie zajęciach, dzieci poznawały podstawowe zasady ochrony środowiska i recyklingu, uczyły się szacunku do roślin i zwierząt, poznawały zasady właściwego odżywiania oraz zalety aktywnego spędzania czasu. Spotkania z „Kubusiem”, które były przygodą pełną zabawy i twórczych pomysłów, uczyły także współdziałania w grupie, rozwijały mowę i myślenie, doskonaliły umiejętności manualne, a co najważniejsze – zachęciły dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska.

Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a nasza placówka Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Koordynator programu:
Elżbieta Kopytko

Previous Next Play Pause